ห้องพักขนาด 30 ตร.ม. โดยมีให้เลือกทั้งแบบระเบียงธรรมดา
และระเบียงกว้าง พื้นที่ใช้สอย 20 ตร.ม. เพื่อให้คุณได้พักผ่อนหย่อนใจหรือเพลิดเพลินกับการจัดสวนได้เต็มที่